RUILEN EN RETOURNEREN

5.1 Bent u, om welke reden dan ook, niet tevreden met uw aankoop dan heeft u als klant de mogelijkheid om de artikelen, binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, terug te sturen.

Elke retourzending dient vooraf gemeld te worden aan KIKA WIKA. Dit kan schriftelijk of online (cfr. hoofdstuk 2, afdeling 1 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1). De contactgegevens vindt u onder ‘1. Ondernemingsgegevens’. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

De artikelen die geretourneerd worden dienen binnen een termijn van 14 dagen in de originele verpakking teruggestuurd te worden. in ongebruikte en onbeschadigde toestand, voldoende gefrankeerd en samen met de pakbon en het retourformulier, met de nodige zorg en passend verpakt.

5.2 Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 5.1, worden binnen een termijn van 14 werkdagen, na ontvangst van de retourzending, door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door u gemaakt, worden niet gecrediteerd. Dus, u ontvangt de aankoopprijs, min het bedrag van de verzendingskosten.
Indien KIKA WIKA u zelf een verkeerd artikel toestuurde, nemen wij de kosten voor de retourzending voor onze rekening.

5.3 Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien de artikelen die ons worden terugbezorgd en niet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in punt 5.1, behoudt KIKA WIKA zich het recht voor de retourzending en/of terugbetaling te weigeren. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het ongepast gebruik door u als klant, dan kunnen deze ten laste van u in rekening worden gebracht.

5.4 Toegekende kortingscodes op artikels die geretourneerd werden, zullen geannuleerd worden.

5.5 Wij controleren onze artikelen zorgvuldig voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking; de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Wij vragen u geen verpakkingen te aanvaarden die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en uw zending onmiddellijk te controleren bij ontvangst.
Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dienen zo snel mogelijk en binnen de 2 dagen worden gemeld aan KIKA WIKA.