ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

De website www.kikawika.be is eigendom van KIKA WIKA (‘de verkoper’), een eenmanszaak met maatschappelijke zetel in de Dorpsstraat 150, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0666 729 993.

Ondernemingsgegevens
KIKA WIKA
Dorpsstraat 150
9420 Erpe-Mere
T: +32 473 94 64 73
E: info@kikawika.be
Zaakvoerster: Christel Van Langenhove
BTW: BE 0666 729 993

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden door de bezoekers van de website www.kikawika.be (‘de klant’).

Als u als klant opdracht geeft aan www.kikawika.be om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Door een bestelling te plaatsen op www.kikawika.be aanvaardt u de algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. KIKA WIKA behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen.  Deze wijzigingen zijn van toepassing op bestellingen die op of na de datum van de wijziging worden geplaatst

 

 1. PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE

Alle prijzen zijn vermeld in euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  De verzendkosten worden  verder duidelijk vermeld (punt 5).

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Mogelijks foutief weergegeven prijzen, zullen zo snel gecorrigeerd worden. Foutief weergegeven prijzen zijn in geen geval bindend voor KIKA WIKA.

Een bestelling wordt steeds verrekend aan de prijs en met de eventuele actie, die van toepassing is op het moment van de bestelling. KIKA WIKA behoudt zich het recht voor om prijzen en productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien korte tijd na een aankoop, het product in kwestie afgeprijsd blijkt te zijn, kan de koper geen aanspraak maken op terugbetaling van her prijsverschil.

KIKA WIKA probeert alle fotomateriaal en productinformatie altijd zo correct en zo volledig mogelijk weer te geven. De kleurweergave van producten is echter o.a. afhankelijk van de monitorinstellingen en van de grafische kaart van de computer van de bezoeker van de website. De op de site getoonde kleuren kunnen daarom licht afwijken van de werkelijke kleuren van het product.

Ook informatie over de artikelen (bv. maten, materialen, wasvoorschriften,..) zijn indicatief.

Onze webshop biedt artikelen aan die eveneens beschikbaar zijn in de fysieke KIKA WIKA-winkel in Erpe-Mere. Is een door u geselecteerd artikel echter ook net gekozen door een klant in de fysieke winkel, dan behouden wij het recht om voorrang te verlenen aan de winkelklant. Mocht deze situatie zich voordoen, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. De artikelen in kwestie worden onmiddellijk terugbetaald.

 

 

 1. BETALING

Voor de betaling van haar online bestellingen werkt KIKA WIKA samen met Mollie, een betaalprovider die garant staat voor een 100% veilige betaalomgeving en werkt conform de Europese GDPR-wetgeving.

Online bestellingen kunnen afgehandeld worden:

 • via creditcard (Mastercard of Visa);
 • via Bancontact/MisterCash
 • via de online toepassingen van KBC Bank, Belfius Bank en ING
 • via iDeal

Wie kiest voor een betaling via kredietkaart, wordt gevraagd het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie. De medewerkers van KIKA WIKA krijgen uw kredietkaartnummer niet te zien.

Alle goederen blijven eigendom van KIKA WIKA tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

Voor acties en kortingen werken we online met actiecodes. In de winkelmand kan u een actiecode invullen en valideren. Als de actie van toepassing is, wordt deze verrekend op uw totaalbedrag.

Wenst u een factuur van uw aankoop, contacteer ons op tel. +32 473 94 64 73  of e-mail info@kikawika.be. Vermeld hierbij ook uw ordernummer en alle nodige facturatiegegevens.

 

 

 1. LEVERING EN VERZENDING

Voor de verzending van haar online bestellingen werkt KIKA WIKA samen met Bpost. Binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling bezorgen we uw pakketje aan Bpost. Pakketten binnen België worden aangetekend verstuurd en zijn verzekerd tot 500 €.

Tarieven

Land               Verzendkost  Gratis vanaf een bestelling van    Geschatte levertermijn

België             € 5,50              € 150                                                  1-3 werkdagen

Nederland     € 9,95              € 180                                                  2-4 werkdagen

Luxemburg    € 9,95              € 180                                                  2-4 werkdagen

Duitsland       € 12,95            € 200                                                  2-4 werkdagen

Frankrijk          € 12,95            € 200                                                  2-4 werkdagen

Mocht u op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen.

U kan er ook voor opteren uw pakketje af te halen in de winkel.

Check zeker dat u al uw gegevens volledig en correct aan ons doorgeeft.  Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.

Indien u als klant de voorkeur geeft aan een alternatieve leveringswijze, dan zullen de eventueel extra kosten integraal aan u doorgerekend worden.

De aangegeven levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding ervan geeft u als klant niet het recht op een schadevergoeding.

We engageren ons om het product uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd te hebben.

Overeenkomstig artikel VI. 43 van Wetboek Economisch Recht, kan de klant de koop onmiddellijk en kosteloos ongedaan maken wanneer deze termijn niet gerespecteerd wordt. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer met de klant een andere leveringstermijn werd afgesproken.  Levering in gedeelten is toegestaan.

 

 

 1. RUILEN EN RETOURNEREN

5.1 Bent u, om welke reden dan ook, niet tevreden met uw aankoop dan heeft u als klant de mogelijkheid om de artikelen, binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, terug te sturen.

Elke retourzending dient vooraf gemeld te worden aan KIKA WIKA.  Dit kan schriftelijk of online (cfr. hoofdstuk 2, afdeling 1 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht).  U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1). De contactgegevens vindt u onder ‘1. Ondernemingsgegevens’. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

De artikelen die geretourneerd worden dienen binnen een termijn van 14 dagen in de originele verpakking teruggestuurd te worden. in ongebruikte en onbeschadigde toestand, voldoende gefrankeerd en samen met de pakbon en het retourformulier, met de nodige zorg en passend verpakt.

5.2 Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 5.1, worden binnen een termijn van 14 werkdagen, na ontvangst van de retourzending, door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door u gemaakt, worden niet gecrediteerd. Dus, u ontvangt de aankoopprijs, min het bedrag van de verzendingskosten.

Indien KIKA WIKA u zelf een verkeerd artikel toestuurde, nemen wij de kosten voor de retourzending voor onze rekening.

5.3 Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Indien de artikelen die ons worden terugbezorgd en niet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in punt 5.1, behoudt KIKA WIKA zich het recht voor de retourzending en/of terugbetaling te weigeren. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het ongepast gebruik door u als klant, dan kunnen deze ten laste van u in rekening worden gebracht.

5.4 Toegekende kortingscodes op artikels die geretourneerd werden, zullen geannuleerd worden.

5.5 Wij controleren onze artikelen zorgvuldig voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking;  de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Wij vragen u geen verpakkingen te aanvaarden die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en uw zending onmiddellijk te controleren bij ontvangst.

Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dienen zo snel mogelijk en binnen de 2 dagen worden gemeld aan KIKA WIKA.

 

 

 1. AFBEELDINGEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 U kunt de website www.kikawika.be altijd raadplegen. Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan na onze schriftelijke toestemming. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van KIKA WIKA.

KIKA WIKA is niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee ze mogelijk gelinkt wordt.

 

 

 1. OVERMACHT

 

KIKA WIKA is niet aansprakelijk indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht verstaan we: elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KIKA WIKA evenals hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

 

 1. GARANTIE

 KIKA WIKA garandeert de bestelling in goede staat en met veel zorg te verpakken en te verzenden.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

 

 1. KLACHTEN

Alle klachten in verband met de levering, de kwaliteit en de hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zal KIKA WIKA in behandeling nemen.  De klant dient een klacht schriftelijk en binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van het pakket, via info@kikawika.be aan KIKA WIKA kenbaar te maken.

KIKA WIKA zal binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht, proberen deze op te lossen. KIKA WIKA zal de klant hierover schriftelijk of via e-mail berichten.

U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be).

 

 

 1. TOEPASSING RECHT EN GESCHILLENCOMMISSIE

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KIKA WIKA zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

 

 

 1. PRIVACY

KIKA WIKA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

KIKA WIKA kan enkel informatie bijhouden die verkregen wordt van de klant zelf en/of dient om de bestelling of levering uit te voeren

Meer gedetailleerde toelichting over ons privacy beleid, kan u nalezen in onze privacy policy.

 

 

 1. COOKIES

Wat is een cookie?

Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een cookie.

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KIKA WIKA. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over onze website-activiteit op te stellen en de website nog meer aan uw wensen aan te kunnen passen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Meer gedetailleerde toelichting over ons cookie-beleid, kan u nalezen in onze cookie policy.

 

 1. VRAGEN EN FEEDBACK

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via info@kikawika.be.